ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม Workshop การใช้งานระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart)

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ พม.หนึ่งเด ...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2 ...

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสามพิศ  หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานก ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial