ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราช ...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดปร ...

ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.ราชบุรี นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังห ...

“สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นำโดย ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial