ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ CSR จังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพร ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
อ่านต่อ

“การประชุมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetting)”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี และ นายธนา ร่างน้อย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติก ...
อ่านต่อ

พิธีฉลองรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2563 (ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย เครือข่าย CSR ราชบุรี และข้าราชการเ ...
อ่านต่อ

“การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565 “

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานเพื่อก ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial