ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566”

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ ...
อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอก ...
อ่านต่อ

“พม. ราชบุรี ขอร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตามกฎหมาย” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

"พม. ราชบุรี ขอร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตามกฎหมาย"ชีวิตวิถีใหม่ ...
อ่านต่อ

“โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายธนา ร่างน้อยนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบ ...
อ่านต่อ

“โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายธนา ร่างน้อยนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial