ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 ...

“งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพ ...

“สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านธารน้ำใจ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ...

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ย้ายมาอยู่ที่ห้องสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรีได้ย้ายสำนักงานจากเดิมห้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...

“คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุทยานหินเขางู เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานเขางูและพื้นที่โดยรอบ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชก ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial