“สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านธารน้ำใจ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านธารน้ำใจ” ซึ่งพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ 10 ต.บางป่า อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และในการนี้ นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว


Share:ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ย้ายมาอยู่ที่ห้องสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรีได้ย้ายสำนักงานจากเดิมห้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังใหม่) มาอยู่ที่ห้องสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการ ประชาชน และหน่วยงานที่มาติดต่อได้อย่างสะดวกและทั่วถึง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี โทร . 032-321-527 , 032-321-528 ในการติดต่อราชการ


Share:“คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุทยานหินเขางู เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานเขางูและพื้นที่โดยรอบ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และ นางอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พม. และ นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ร่วมลงพื้นที่อุทยานหินเขางู อ.เมืองราชบุรี เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานเขางูและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการพัฒนาระหว่างปี 2556-2565 รวม 10 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถยนต์ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมทางเดินอุทยานหินเขางู โครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู และปี 2565 ก่อสร้างร้านค้าชุมชนเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial