ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสามพิศ  หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี


Share:ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
“United in action to rescue and achieve
the SDGs for, with and by persons with disabilities : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

พบกับกิจกรรมภายในงาน…

  1. การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู คนพิการและองค์กร
  2. การแสดงศักยภาพของคนพิการ
  3. กิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-321527, 032-321528


Share:“งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ณ วัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในประกอบไปด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ชุดและการออกซุ้มอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่มาร่วมงาน


Share:“สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านธารน้ำใจ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านธารน้ำใจ” ซึ่งพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ 10 ต.บางป่า อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และในการนี้ นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial