“ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566”

วันที่ 13 มีนาคม 2566
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากองทุนสวัสดิการชุมชนที่ยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 กองทุน
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566
สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“พม. ราชบุรี ขอร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตามกฎหมาย” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

“พม. ราชบุรี ขอร่วมรณรงค์ไม่จำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตามกฎหมาย”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

จำหน่ายสุราให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาตรา 26 (10) ห้ามไม่ให้จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก โทษจําคุกไม่เกิน 3เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก พม. จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>Share:“โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายธนา ร่างน้อยนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมราชาบุรี สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีนายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการอบรม อันประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“One Home ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ  หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดราชบุรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ชั้นที่ 1 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายธนา ร่างน้อยนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อบรม อพม.ใหม่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีนายทองเจือ อุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการอบรม อันประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน


Share:“พม.ราชบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน”

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“พม. ราชบุรี จับมือกับจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยสารพัดราชบุรี และศูนย์ CSR ราชบุรี ร่วม MOU ดำเนินโครงการคบเด็กซ่อมบ้าน กลุ่มเปราะบางทางสังคม (ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากจน)”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคบเด็กซ่อมบ้าน คนเปราะบางทางสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากจน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วหน้าเพื่อราชบุรีไม่มีเหลื่อมล้ำ

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดราชบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี (CSR ราชบุรี) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในส่วนของวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับนักศึกษาวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดราชบุรี ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาคธุรกิจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี นับได้ว่าเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ควบคู่ไปกับสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จะได้รับจากการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง และสร้างการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ตลอดจนการทำจิตอาสา สรรค์สร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม อันจะนำประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ไม่มั่นคงปลอดภัยในการอยู่อาศัย ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม มีความมั่นคง แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้นต่อไป
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางของทีม พม. จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางของทีม พม. จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน พม.จังหวัดราชบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“พม. ราชบุรี และ อบต.ยางหัก ร่วมส่งมอบอิฐบล็อก 2,300 ก้อน เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ สนับสนุนโดย บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พม. ราชบุรี และ อบต.ยางหัก ร่วมส่งมอบอิฐบล็อก ให้แก่คนพิการ ป่วยติดเตียง
อาศัยเพียงลำพังบนที่ดินของหลานชาย ไม่มีห้องน้ำ ที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ดังนี้

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (สนง.พมจ.ราชบุรี) สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 40,000 บาท
  2. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี สมทบงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบาง 20,433 บาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในจังหวัดราชบุรี
  3. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนอิฐบล็อก จำนวน 2,300 ก้อน มูลค่า 23,000 บาท
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับขนส่งอิฐบล็อก
  5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 2 ดูแลด้านสุขภาพให้แก่คนพิการ

ทั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial