สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเตียง จำนวน 2 ราย เบื้องต้นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: