สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา ฉุนพ่วง จนท.ศปคม. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (โรงยิมเนเซี่ยม)


Share: