สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมอบหมายนายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการเศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมโครงการ


Share: