พิธีฉลองรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2563 (ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย เครือข่าย CSR ราชบุรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณแม่อารีย์ บวรพัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสงานฉลองรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2563 (ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี และในโอกาสนี้ คุณแม่อารีย์ บวรพัฒนานนท์ ได้มอบเงินบริจาคให้แก่ชมรม CSR ราชบุรี จำนวน 10,000 บาท
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: