ประชาสัมพันธ์ถึงอง์กรสวัสดิการสังคมที่สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2567 สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้แต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566


Share: