ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
“United in action to rescue and achieve
the SDGs for, with and by persons with disabilities : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

พบกับกิจกรรมภายในงาน…

  1. การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู คนพิการและองค์กร
  2. การแสดงศักยภาพของคนพิการ
  3. กิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-321527, 032-321528


Share: