“งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ณ วัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในประกอบไปด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ชุดและการออกซุ้มอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่มาร่วมงาน


Share: