โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมี การมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปรึกษา ภารกิจของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม และแจกผลลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ณ วัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


Share: