“สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นำโดย นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้า ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


Share: