ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


Share: