ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธาน


Share: