ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อ่านเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: