ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (NEW)

อ่านเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: